Koja dozvola je potrebna za izgradnju montažne kuće, brvnare, kuće od drveta?

Pitanja i Odgovori

Materijal od koga se gradi objekat ne utiče na vrstu dozvole, postupak je uvek isti bez obzira na vrstu materijala (svejedno da li je u pitanju montažna kuća, brvnara, metalni objekat, zidani opbjekat…). Za izgradnju stalnog objekta (nije u pitanju pomoćni ili objekat privremenog karaktera) neophodno je pribavljanje građevinske dozvole. Pre toga je potrebno pribaviti lokacijske uslove.

Dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole definisana je Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se posredstvom Centralnog informacionog sistema.

Sav ovaj postupak oko dobijanja građevinske dozvole i lokacijskih uslova, uz izradu projektno-tehničke dokumentacije, sa onlajn prijavama preko centralnog informacionog sistema, možemo odraditi za vas. U svakom trenutku nas možete kontaktirati.

Pitanja i Odgovori

Postavite nam pitanje ili problem koji imate.
Naravno, vi lično ćete dobiti kompletan odgovor.
Na našem sajtu postavljamo generalizovana najčešća pitanja i odgovore bez ličnih podataka, kako bi informisali naše posetioce.
Pitanje možete postaviti preko naše kontakt stranice

Kontaktirajte nas - Postavite pitanje

Ukoliko ste zainteresovani za neke od usluga koje pružamo
Potrebna Vam je pomoć, savet, rešenje vašeg problema
Imate tehničko, konkretno ili opšte pitanje iz oblasti koje pokrivamo

Kontakt