Elektronske Građevinske Dozvole

Obezbeđujemo Vam elektronske građevinske dozvole
Kompletiramo i završavamo sav posao oko pribavljanja elektronskih građevinskih dozvola:
Lokacijski uslovi, Građevinske dozvole, Upotrebna dozvola, prijava građevinskih radova…

Centralna Evidencija Objedinjenih Procedura – CIS

Od 1. januara 2016. godine u okviru Agencije za privredne registre počela je sa radom Centralna evidencija objedinjenih procedura. Od ovog datume svi zahtevi u postupku objedinjene procedure podnose se isključivo elektronskim putem, preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre.

Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred nadležnim organom popunjavanjem odgovarajućeg
zahteva, odnosno prijave kroz CIS (centralni informacioni sistem), koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Informacija o lokaciji se podnosi na šalteru urbanističke službe, a sve druge aktivnosti od lokacijskih uslova do projektovanja se podnose elektronskim putem sa elektronskim potpisom.  Svi delovi tehničke dokumentacije od skica, tekstualnog dela i projektne dokumentacije se šalju elektronskim putem.

 

Sistem za podnošenje elektronskih prijava
CEOP - Centralna Evidencija Objedinjenih Procedura

Lokacijski Uslovi

Dokumenti koji se vade pre građevinske dozvole i koji određuje pravila gradnje i zadate uslove za određenu lokaciju.

Građevinska Dozvola

Građevinska dozvola je osnovni dokument koji je uz pripadajuću dokumentaciju, neophodan kako bi se mogla započeti gradnja građevine.

Upotrebna Dozvola

Dokument koji svaki građevinski objekat mora posedovati, ovim dokazujete da je sve izgrađen po propisima i da posedujete svu dolumentaciju.

Građevinski Radovi

Manji građevinski radovi: izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata, investiciono održavanje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, promena namene…

Kontaktirajte nas - Postavite pitanje

Ukoliko ste zainteresovani za neke od usluga koje pružamo
Potrebna Vam je pomoć, savet, rešenje vašeg problema
Imate tehničko, konkretno ili opšte pitanje iz oblasti koje pokrivamo

Kontakt