Građevinska Dozvola

Osnovni dokument koji je neophodan za započinjanje gradnje objekta je građevinska dozvola.
Izrada glavnog projekta je osnova za dobivanje građevinske dozvole.
Za Vas kompletiramo ceo proces od projektovanja, izrade i predaje projektne dokumentacije do dobijanja građevinske dozvole.

Šta je građevinska dozvola?

Građevinska dozvola je dokument na osnovu koga se može započeti gradnja građevinskog objekta. Građevinskom dozvolom se utvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima koje mora ispunjavati građevinski objekat na određenoj lokaciji.

Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat. Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje gređevinske dozvole:

– dostavi projekat za građevinsku dozvolu
– ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu
– koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom
– platio odgovarajuće administrativne takse.

Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

Građevinska Dozvola

Izrada glavnog projekta za Građevinsku Dozvolu

Izrada glavnog projekta je osnova za dobivanje građevinske dozvole. Kreće se od procene mogućnosti za izgradnju, preko idejnog rešenja sve do konačnog glavnog projekta objekta. Glavni projekat je skup više projekata više različitih struka (arhitektura, statika, struja, vodovod i kanalizavija, mašinstvo).

Projekat za građevisnku dozvolu sa svom ostalom tehničko projektnom dokumentacijom predaje se elektronski preko CIS-a (centralni informacioni sistem).

Prestanak važenja Građevinske dozvole

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se u roku od pet godina od dana pravosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola, ne izda upotrebna dozvola za taj objekat.

Lokacijski Uslovi

Dokumenti koji se vade pre građevinske dozvole i koji određuje pravila gradnje i zadate uslove za određenu lokaciju.

Građevinska Dozvola

Građevinska dozvola je osnovni dokument koji je uz pripadajuću dokumentaciju, neophodan kako bi se mogla započeti gradnja građevine.

Upotrebna Dozvola

Dokument koji svaki građevinski objekat mora posedovati, ovim dokazujete da je sve izgrađen po propisima i da posedujete svu dolumentaciju.

Građevinski Radovi

Manji građevinski radovi: izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata, investiciono održavanje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, promena namene…

Kontaktirajte nas - Postavite pitanje

Ukoliko ste zainteresovani za neke od usluga koje pružamo
Potrebna Vam je pomoć, savet, rešenje vašeg problema
Imate tehničko, konkretno ili opšte pitanje iz oblasti koje pokrivamo

Kontakt