Građevinski Radovi po članu 145

Izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata, investiciono održavanje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije…
Zahtev za izvođenje radova po čl. 145 podnosi se elektronski preko CIS-a. Sastavni deo zahteva je idejni projekat
Za Vaše potrebe izrađujemo neophodnu projektnu dokumentaciju i podnosimo elektronski prijavu

Detaljnije o građevinskim radovima po članu 145

Za određene manje zahtevne radove, nije potrebno dobijanje građevinske dozvole, već se predaje zahtev kojim se vrši odobrenje gradnje po članu 145 zakona o planiranju i izgradnji.

Ovo se odnosi pre svega na izgradnju pomoćnih i ekonomskih objekata, investiciono održavanje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije…

Zahtev za izvođenje radova po čl. 145 podnosi se elektronski preko CIS-a.

Sastavni deo zahteva za odobrenje radova po članu 145 je idejni projekat.

Za Vaše potrebe izrađujemo svu potrebnu projektnu dokumentaciju, idejni projektat i elektronski podnosimo prijavu preko CIS-a.

Građevinski Radovi po članu 145

Vrste Građevinskih radova po članu 145

Radovi su podeljeni na sledeće kategorije glavne kategorije:

 • Građenje pomoćnih objekata
 • Građenje ekonomskih objekata
 • Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta
 • Rekonstrukcija objekta
 • Adaptacija objekta
 • Sanacija objekta
 • Promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova
 • Promena namene uz izvođenje građevinskih radova
 • Izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora
 • Ugradnja unutrašnjih instalacija
 • Priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu
 • Građenje zidanih ograda
 • itd… ovde su navedeni najčešći tipovi radova

 

Lokacijski Uslovi

Dokumenti koji se vade pre građevinske dozvole i koji određuje pravila gradnje i zadate uslove za određenu lokaciju.

Građevinska Dozvola

Građevinska dozvola je osnovni dokument koji je uz pripadajuću dokumentaciju, neophodan kako bi se mogla započeti gradnja građevine.

Upotrebna Dozvola

Dokument koji svaki građevinski objekat mora posedovati, ovim dokazujete da je sve izgrađen po propisima i da posedujete svu dolumentaciju.

Građevinski Radovi

Manji građevinski radovi: izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata, investiciono održavanje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, promena namene…

Kontaktirajte nas - Postavite pitanje

Ukoliko ste zainteresovani za neke od usluga koje pružamo
Potrebna Vam je pomoć, savet, rešenje vašeg problema
Imate tehničko, konkretno ili opšte pitanje iz oblasti koje pokrivamo

Kontakt