Parcelacija i Preparcelacija Zemljišta (Građevinske parcele)

Za Vas vršimo projekat parcelacije i preparcelacije zamljišta, koji se overava kod urbanističkih službi, a zatim se predaje u katastar i unosi u podloge.

Parcelacija, Preparcelacija

Osnovni preduslov za dobijanje građevinske dozvole je da zemljište na kom se gradi mora da bude građevinska parcela, a investitor je uknjižen u kastru sa vlasništvom “1/1”

Kako biste formirali nove parcele u vlasništvu “1/1”, koje ispunjavaju uslov da budu građevinske, neophodno je da izvršiti projekat parcelacije ili preparcelacije.

Često se dešava da kada investitor kupi neku parcelu (zemljište), on u stvari kupi samo deo katastarske parcele. Na kompletnoj parceli može biti već izgrađen jedan ili više objekata. Tada je prvo neophodno izvršiti parcelaciju / preparcelaciju zemljišta.

 

Razlika između Parcelacije i Preparcelacije

Projekat parcelacije je kada se jedna katastarska parcela deli na više parcela.

Projekat preparcelacije je kada se menaju granice između više katastarskih parcela. Tom prilikom se formiraju nove parcele drugačijeg oblika, dimenzija i površina.

Projekat parcelacije ne utiče na vlasničke odnose, oni ostaju isti i nakon formiranja novih parcela. Vlasnički odnosi će biti ravnomerno raspoređeni na nove parcele, sa identičnim suvlasničkim udelima kao i pre parcelacije.

Parcelacija, Preparcelacija

Postupak Parcelacije i Preparcelacije

Na osnovu informacije o lokaciji od urbanista Vršimo vršimo projekat parcelacije i preparcelacije, sa izradom urbanističkog projekta kako u katastru tako i na licu mesta.

Projekat parcelacije i preparcelacije radi ovlašćeni urbanista koji se na kraju overava kod nadležnih urbanističkih službi, a zatim se to predaje u katastar i unosi u njihove podloge.

Pošto protekne 15 dana od dobijanja  pozitivnog rešenja, investitor može dobiti novu kopiju plana i list nepokretnosti na kojima će biti ucrtane nove parcele sa svim izmenama.

Lokacijski Uslovi

Dokumenti koji se vade pre građevinske dozvole i koji određuje pravila gradnje i zadate uslove za određenu lokaciju.

Građevinska Dozvola

Građevinska dozvola je osnovni dokument koji je uz pripadajuću dokumentaciju, neophodan kako bi se mogla započeti gradnja građevine.

Upotrebna Dozvola

Dokument koji svaki građevinski objekat mora posedovati, ovim dokazujete da je sve izgrađen po propisima i da posedujete svu dolumentaciju.

Građevinski Radovi

Manji građevinski radovi: izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata, investiciono održavanje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, promena namene…

Kontaktirajte nas - Postavite pitanje

Ukoliko ste zainteresovani za neke od usluga koje pružamo
Potrebna Vam je pomoć, savet, rešenje vašeg problema
Imate tehničko, konkretno ili opšte pitanje iz oblasti koje pokrivamo

Kontakt